نام خودرو: HONDA CRV EX-L
نام خودرو: HONDA CRV EX-L
نام خودرو: HONDA CRV EX-L
مدل: 2016مدل: 2016مدل: 2016
توضیحات :فول سفارش مناطق گرمسیری - 8 ایربگ - تو دوزی چرم کرم - فرمان چرم - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - آینه تاشو برقی - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوریتوضیحات :فول سفارش مناطق گرمسیری - 8 ایربگ - تو دوزی چرم کرم - فرمان چرم - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - آینه تاشو برقی - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوریتوضیحات :فول سفارش مناطق گرمسیری - 8 ایربگ - تو دوزی چرم کرم - فرمان چرم - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - آینه تاشو برقی - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوری
وضعیت: تحویل فوریوضعیت: تحویل فوریوضعیت: تحویل فوری
نام خودرو: HONDA CRV TOURING
نام خودرو: HONDA CRV EX-L
نام خودرو: HONDA CRV EX-L
مدل: 2016مدل: 2016مدل: 2016
توضیحات :فول سفارش کانادا - 8 ایربگ - تو دوزی چرم - فرمان چرم - رادار جلو - رادار بین خطوط - رادار عقب - گرمکن صندلی های جلو - درب صندوق عقب برقی - سنسور باران - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوریتوضیحات :فول سفارش مناطق گرمسیری - 8 ایربگ - تو دوزی چرم کرم - فرمان چرم - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - آینه تاشو برقی - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوریتوضیحات :فول سفارش مناطق گرمسیری - 8 ایربگ - تو دوزی چرم کرم - فرمان چرم - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - آینه تاشو برقی - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوری
وضعیت: تحویل فوریوضعیت: تحویل فوریوضعیت: تحویل فوری
نام خودرو: HONDA CRV TOURING
نام خودرو: Lexus NX Fsport
نام خودرو: LEXUS NX200
مدل: 2016مدل: 2016مدل: 2016
توضیحات :فول سفارش کانادا - 8 ایربگ - تو دوزی چرم - فرمان چرم - رادار جلو - رادار بین خطوط - رادار عقب - گرمکن صندلی های جلو - درب صندوق عقب برقی - سنسور باران - سنسور عقب - فرمان برقی حساس به سرعت - سانروف - دوربین عقب و بغل - مانیتور 7 اینچ - بلوتوث - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 8 جهت - کولر دیجیتال دو طرفه - رینگ 18 اینچ - دستگیره های درب کرومی - کیلس - تحویل فوریتوضیحات :12 ایربگ/ دو دیفرانسیل / کیت بدنه F /
REMOTE ENGINE STARTER/دوریبن 360 درجه / هدآپ/ رادار خطی _ رادار بین خطوط – رادار نقطه کور ( BSM ) –رادار داینامیک کروز کنترل - درب صندوق عقب برقی/ سانروف/ سیستم صوتی MARK LEVINSON/ سرد کن و گرم کن صندلی های جلو - دنده پشت فرمان- شارژ وایرلس- دکمه استارت- سیستم چسبندگی به جاده
DVD PLAYER/رینگ 18/کیلس/ استاپ/تودوزی چرم
توضیحات :12 ایربگ/ دو دیفرانسیل / کیت بدنه F /
REMOTE ENGINE STARTER/دوریبن 360 درجه / هدآپ/ رادار خطی _ رادار بین خطوط – رادار نقطه کور ( BSM ) –رادار داینامیک کروز کنترل - درب صندوق عقب برقی/ سانروف/ سیستم صوتی MARK LEVINSON/ سرد کن و گرم کن صندلی های جلو - دنده پشت فرمان- شارژ وایرلس- دکمه استارت- سیستم چسبندگی به جاده
DVD PLAYER/رینگ 18/کیلس/ استاپ/تودوزی چرم
وضعیت: موجودوضعیت: موجودوضعیت: موجود
نام خودرو: BMW X4
نام خودرو: BMW X3 28i
نام خودرو: LEXUS NX200
مدل: 2016مدل: 2016مدل: 2016
توضیحات :سفارش مناطق گرمسیر –اتو پارک- 9 ایربگ - 6 رادار - هدآپ - درب صندوق عقب برقی - صندلی جلو برقی - مموری صندلی راننده- 4گرمکن - دوربین 360 درجه - سیستم صوتی هارمن کاردن-کیت M - تودوزی چرم - فرمان چرم M - سیستم کنترل رطوبت - رینگ 20 اینچ - دوربین عقب- سقف پانوراما- لاستیک های RUN FLAT - کنترل فشار باد لاستیک - Comfort Access - صندلی اسپورت جلو - قفل رینگ - کیلس - استارت استاپ اتوماتیک -dynamic damper control - گارانتی 2 سال یا 40 هزار کیلومتر پرشیا خودرو - تحویل فوری - پلاک فوریتوضیحات :سفارش ابوظبی-سفارش مناطق گرمسیر - 9 ایربگ - 6 رادار - هدآپ - درب صندوق عقب برقی - صندلی جلو برقی - مموری صندلی راننده- گرم کن صندلی های جلو - دوربین 360 درجه - سیستم صوتی هارمن کاردن-کیت M - تودوزی چرم - فرمان چرم M - سیستم کنترل رطوبت - رینگ 20 اینچ - دوربین عقب- سقف پانوراما- لاستیک های RUN FLAT - کنترل فشار باد لاستیک - Comfort Access - صندلی اسپورت جلو - قفل رینگ - کیلس - استارت استاپ اتوماتیک -توضیحات :12 ایربگ/ دو دیفرانسیل / کیت بدنه F /
REMOTE ENGINE STARTER/دوریبن 360 درجه / هدآپ/ رادار خطی _ رادار بین خطوط – رادار نقطه کور ( BSM ) –رادار داینامیک کروز کنترل - درب صندوق عقب برقی/ سانروف/ سیستم صوتی MARK LEVINSON/ سرد کن و گرم کن صندلی های جلو - دنده پشت فرمان- شارژ وایرلس- دکمه استارت- سیستم چسبندگی به جاده
DVD PLAYER/رینگ 18/کیلس/ استاپ/تودوزی چرم
وضعیت: موجودوضعیت: موجودوضعیت: موجود